Liên hệ

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về:

- Cách lựa chọn loại hình doanh nghiệp và các quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp.

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề – thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

- Tư vấn về đăng ký thành viên/Cổ đông sáng lập phù hợp với Quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập

- Tư vấn đăng ký vốn điều lệ/Vốn pháp định theo Quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của luật chuyên ngành của thủ tục thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn về tỷ lệ, phương thức góp vốn và các vấn đề khác liên quan của thủ tục thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp.

- Tư vấn quý khách về pháp luật về thuế.